نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
شنبه 29 مرداد‌ماه سال 1390

نشانه های نمازگزاران(۷)

وَ الَّذِینَ هُمْ لاَمَنَتهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَعُونَ(32)
وَ الَّذِینَ هُم بِشهَدَتهِمْ قَائمُونَ(33 ) 

 و آنها که امانتها و عهد خود را رعایت مى کنند.
 و آنها که قیام به اداى شهادت حق مى نمایند.
 

اولا آنچه داریم امانت است از جمله وجود و بدن و اعمال ما و حتی زندگی و مرگ ما  لذا اگر انسان احساس مالکیت کند نوعی خیانت محسوب می شود. 

و عهد ما هم با خدا این است که غیر او را نپرستیم و غیر او شیاطین هستند هر چه و هر که باشد .