نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
شنبه 5 شهریور‌ماه سال 1390

سلام نماز

هوالحی 

 

از دیدگاه قرآن خداوند و پیامبر و افراد صالح اعمال ما را می بینند