نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
یکشنبه 6 شهریور‌ماه سال 1390

مدیتیشن

 

مدیتیشن نماز بودایی هاست و انواع و اقسام دارد با ذکر و بدون ذکر . می گویند انسان چهار حالت دارد که یک حالتش نماز و الهی است 

۱- هوشیاری بعلاوه تفکر که همان بیداری است 

۲-  عدم هوشیاری بعلاوه تفکر که رویا و خواب دیدن  است  

۳- عدم هوشیاری بدون تفکر که خواب است  

۴- هوشیاری منهای تفکر که الهی و کیفیت نماز است 

در مدیتیشن هدف رسیدن به این حالت چهارم است و حس جایگزین فکر می شود و به یک معنا قلب جایگزین مغز می شود . واقعا شادی آور است و در ذکر گفتن هم اگر با تمرکز باشد فکر تعطیل می شود.  

 

فکر بد نیست اعتیاد به فکر کردن بد است .