نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
چهارشنبه 9 شهریور‌ماه سال 1390

نماز وسیله ی نجات

قرآن می گوید اگه هر مشکلی دارید به نماز پناه ببرید . مثلا اگر گناه کرده ایم و می خواهید از عواقب آن در امان باشیم راه حل این است که قبل از این که دیر شود دو رکعت نماز بخوانیم. 

یکی می گفت هرگاه گرسنه می شدم و چیزی گیرم نمی آمد دو رکعت نماز می خواندم و گرسنگیم برطرف می شد 

 

بوعلی سینا هرگاه از حل مسئله ای عاجز میشد به مسجد جامع می رفت و دورکعت نماز میخواند و مشکلش برطرف می شد