نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
پنج‌شنبه 10 شهریور‌ماه سال 1390

نماز عاشقان

به خیال روی ماهت به نماز ایستادم

به نماز، خود ندیدم، که تو در نماز بودی