نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
جمعه 15 مهر‌ماه سال 1390

تسلیم

 

در جهان همه چیز طبیعی است این جمله یعنی خدا را دیدن حتی غیر طبیعی هم طبیعی است. 

چرا درون ما جنگ بر پاست؟

زیرا می خواهیم با چیز های غیر خوشایند بجنگیم! 

اما غافلیم که نظام عالم همیشه اوکی است و ناخوشی هم جزئی از خوشی است برای خوش بودن باید ناخوشی را قبلا تجربه کنیم.  

اگر ما قبلا مرگ را تجربه نکرده بودیم الان معنای زندگی را نمی فهمیدیم.  

و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون  

عبادت تنها با شناخت معنای واقعی پیدا می کند و انسان زیاد درکار خدا دخالت نمی کند . ما وظیفه داریم دعا و درخواست کنیم اما وظیفه داریم همزمان هیچ درخواستی نداشته باشیم و خواهان آنچه نمی خواهیم باشیم. 

بخواهیم آنچه نمی خواهیم و بخواهیم آنچه می خواهیم !!!! 

 این یعنی تسلیم شدن و عدم تسلیم شدن !!! 

مگر می شود ؟؟؟ 

بله 

بیماریم تا مادامی که دعا می کنیم و خداوند به ما سلامتی نداده از بیماری لذت ببریم و هرگاه خداوند ما را شفا داد از سلامتی و بهبودی لذت ببریم  

و این یعنی خوش بودن در همه ی احوالات و شکر دائم