نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
دوشنبه 18 مهر‌ماه سال 1390

فاعل کیست؟؟

امشب دوستی مهمانم بود اهل .. بودیک جلد فتوحات ابن عربی را برداشتم  نکته ای به ذهنم رسید که ابن عربی اشاره کرده و من هم سریع گرفتم. 

 

کبر مقتا عندالله ان تقولوا ما لاتفعلون 

خدا عصبانی میشه وقتی می گویید من این کار راکردم و یا دیگران چه بکنند . 

 

قرآن بارها تکرار کرده من من نکنید شما هیچی نبودید و نیستید و نخواهید بود الان هم که چیزی هستید این یک ذره چیز هم ما هستیم و شما هیچ اندر هیچ هستید. 

حالا خداوند می خواهد تخفیف بدهد می گوید اگر خواستید من من کنید حداقل ان شاءالله بگویید یعنی اگر خدا بخواهد وگرنه ما چه کاره ایم که فعل داشته باشیم ما و اعمال ما دربست از خداست. (والله خلقکم و ماتعملون)

 اینجوری که نمیشود زندگی کرد!! 

بله این نکته تذکری است تا خدا را فراموش نکنیم و بدانیم که ما وهمی هستیم و این خداست که توهم نیست و واقعیت مسلم زندگی است و ما بدون خدا خس و خاشاکیم و با خدا ، خدایی هستیم. 

نکته: این نکته در مسائل شرعی و قانونی صادق نیست وانسان مسئول اعمال خودش است.و جامعه یک چیز است و فرد چیز دیگر و انسان در جامعه باید قانون جمعی را بپذیرد .