نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
سه‌شنبه 26 مهر‌ماه سال 1390

متهم اصلی (۱۰)

به نام او   

دشمن تراشی

 برخی شاید خرده بگیرند چرا مولانا و یا بقیه ی عرفا سیاسی نبودهاند و چرا در آنهمه یورش و جنگ اهل عشق و رقص و شادی بوده است ؟؟

جواب این است که حکومت خوب و یا بد نداریم و همه از یک قماش اند زیرا برای بقای خود نیاز به خشونت و ... دارند و من هم حاکم شوم اینگونه خواهم بود. در هر حکومتی یک عده نورچشمی اند . 

 

دعواهای سیاسی دعوای نفس است و بس !! 

 

انسان اگر بتواند نفسش را بکشد چه می شود؟؟ 

(البته نفس مانند بدن نیست بلکه دائما در حال مرگ و زندگی است و شاید الان او را بکشیم دوساعت دیگر زنده شود.) 

وقتی نفس مرده است انسان در شادی و صلح بسر می برد و هیچ دشمنی ندارد خودبخود به رقص و شادی می رسد اما اگر این نفس زنده شود و ودائما بزرگ و بزرگ تر شود دشمنان او و به تبع آن غم و غصه های او بیشتر و بیشتر می شود و بیماری ها ی او هم احتمالا بیشتر و پیرتر و پیرتر می گردد . 

 

خدایا می شود که برای ساعتی هم که شده نفسم بمیرد تا شاد و مست شوم ؟