نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
جمعه 29 مهر‌ماه سال 1390

متهم اصلی (12)

EGO 

 

نام دیگر نفس ، ایگو است و هر چقدر سن انسان بالاتر می رود و بیشتر توسعه ی مادی پیدا می کند ایگو بزرگ و بزرگ تر می شود و به همان اندازه غم و اندوه او بیشتر می شود . نام های بزرگ دردآور است و شخصیت های اجتماعی معمولا انسان را زندانی می کند و یک زندانی چگونه میتواند شاد باشد !!! 

در گفتار قبلی گفتیم که نفس تولید غم می کند و لذا یک کودک شاد است اما وقتی ایگو پیدا می کند از شادی و شیرینی او کاسته و بر غم های او افزوده می گردد و لذا می گویند سعی کنید کودک باشید یعنی برای ساعتی نام و نشان اجتماعی خود را کنار بگذارید و آواز بخوانید و آب بازی کنید و بی خیال شوید.