نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
دوشنبه 2 آبان‌ماه سال 1390

متهم اصلی (۱۴)

هویت فکری  

 

همه ی موجودات فکر و اندیشه اند و هر انسانی یک هویت فکری دارد و شروع تغییرات از فکر است. 

 

إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ (رعد11) 

در حقیقت‏خدا حال قومى را تغییر نمى‏دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند 

 

نفس یک موجود درونی است و آنچه بیرونی است جسم است تغییرات بیرونی فقط و فقط و فقط اراده ی خداست و دربست خوب و زیبا و عالمانه است . 

تغییرات بیرونی را فقط خدا انجام می دهد . حال خداوند نظر می کند به نفس ما که چه می خواهد ؟؟ 

بین اراده ی انسان و جهان مادی خداوند قرار دارد . 

نفس .......... جهان مادی  

آنچه بین نفس و جهان مادی قرار دارد خداست و تمام خواسته های ما ابتدا به خدا می رسد و سپس فیلتر می شود و آنچه موافق با اراده ی خدا باشد عملی می گردد. و لذا در قرآن می گوید تمام خواسته های بد و خوب شما مشروط به خواست خداست. اگه خدا بخواد . 

 

خداوند می فرماید هر نوع تغییر اختیاری درونی می تواند جهان بیرون را تغییر دهد لذا انسان می تواند جهان پیرامون خود را تغییر دهد اما بطور غیر مستقیم زیرا خداوند اراده ی ما را باید عملی کند . 

 

نکته ی بسیار بسیار بسیار مهم : 

اختیار انسان ها تنها درونی و نفسانی است می تواند محتویات درون خود را تغییر دهد اما در جهان بیرون مستقیما دخالتی ندارد ولی تغییرات درونی جهان بیرون ما را عوض می کند . لذا مولانا می گوید: گر بود اندیشه ات گل ، گلشنی

یعنی بهشت و جهنم را در ذهن خود می سازیم اما در جهان بیرون انعکاس می یابد. 

  

فلسفه ی دعا : 

اگر انسان ایمان بیاورد که همه کاره یک نفر است و تنها اراده ی یک نفر جاری است لذا اهل دعا و نیایش می شود و با دعا جهان را تغییر می دهد و این دعا می تواند با سکوت انجام شود.