نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
دوشنبه 2 آبان‌ماه سال 1390

متهم اصلی (15)

 

 اثبات خدا

 

ان الله یفعل ما یشاء و لا یفعل ما یشاء غیره احدا 

 

تا حالا فکر کردید که هیچ کس نمی تواند هرکاری را که دلش می خواهد انجام دهدو فقط بعضی از امیالش قابل تحقق است ؟؟؟ 

مثلا من می خواهم گناه نکنم اما نمی توانم 

معتاد می خواهد ترک کند اما نمی تواند 

بیمار می خواهد خوب شود اما نمی شود 

اعدامی می خواهد اعدام نشود اما نمی تواند 

دانش آموز و دانشجو می خواهد نمره ی خوب بگیرد اما نمی گیرد 

می خواهم پولدار شوم اما نمی شود  

از دواج کنم اما نمی توانم 

طلاق بگیرم اما نمی توانم 

 ..........

اینجاست که خداوند می فرماید :خلق الانسان ضعیفا  

 

قذافی هم ضعیف است  و تاریخ ثابت کرد و پیامبران هم ضعیف اند و تاریخ ثابت کرد که مسیح منجی هم بالای صلیب وحشت زده صدا زد خدایا چرا مرا تنها گذاشته ای و دیگری گفت این چه منجی است که نمی تواند خود را نجات دهد؟؟؟  

مسیح برحق است اما یک انسان ضعیف است  

 

اراده ی انسان پس چیست؟؟؟ 

اراده ی ما محدود و شخصی و در حد خانه ی درونی و ذهنی  است و اراده ی بیرونی یک توهم است یک بازی است .

 همه کارها را بدون استثناء خدا انجام می دهد اما ظاهرا به وسیله ی این و آن !! 

 

مهمترین دلیل اثبات خدا برای من : 

این که یک موجودی است نمی گذارد من معصوم باشم و نمی توانم دفع ضرر و یا کسب منفعت بکنم و این که یک اراده ی برتر از من وجود دارد و اراده ی من را سانسور و فیلتر می کند. و آنچه خودش بخواهد و حکمت و قانون او بخواهد اجرا و عملی می شود