نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
جمعه 11 آذر‌ماه سال 1390

متهم اصلی (۲۱)

جنگ طلب 

 

نفس انسان تنها در سایه ی جنگ زنده است و صلح قاتل نفس است نفس عاشق تفرقه است و تنها در سایه ی آن موجودیت پیدا می کند .  

نفس و غریزه چه نسبتی با هم  دارند؟؟ 

 

غریزه الهی است حتی غریزه ی خوردن و خوابیدن و جنسی و..... 

اما نفس حماقت است نفس عذاب است عذاب احمقی ، قهر خداست. نفس لعنت شده است . نفس موجود در سایه است .  

عیسی مسیح هر مرضی را توانست شفا دهد به جز مرض احمقی که قهر خداست . 

حماقت چیست؟؟؟ 

حماقت همان غفلت است غفلت از حمکت الهی غفلت از نقش خدا در عالم. 

 

جامعه ی امروز جهان از گذشته بسی احمق تر شده است چرا؟؟؟ 

زیرا بیش از گذشته نقش خدا انکار می شود گویی خدا یک نام بی مسما است. خدا یک شیر کاغذی است فقط در ذهن است واقعیت چیز دیگری است. 

خدای جدید  

 

ما نیاز به یک خدای جدید داریم یک خدای فوق مدرن ونه یک خدای افسانه ای و سنتی . خدایی که مافوق علم و پست مدرن باشد . ما نیاز به خدای مولانا داریم و خدایی که عارفان گفته اند و در حاشیه بوده است خدای جدید صاحب شریعت نیست . 

 

هوالملک 

 

او تنها پادشاه عالم است و جهان باید به پادشاهی مطلق او ایمان بیاورد و تمام پادشاهان باید سرنگون شوند و خدای جدید فرمانروای ابلیس هم هست و همه ی عالم بدون استثناء سربازان او هستند چه بدانند و چه ندانند. 

کافران گمان نکنند از خدا سبقت گرفته اند و از دایره ی حکومت او فرار کرده اند. (لایمکن الفرار من حکومتک) 

قلعه ی سلطان عمارت می کند 

لیک دعوی امارت می کند 

 

همه ی آدم ها کارگرند و جهان خدا را آباد می کنند اما یک عده فکر می کنند سلطان و امیر هستند اما غافلند که اسیر خدایند . همه ی سلاطین خوب و بد در لحظه ی مرگ ذلیل شدند و موش شدند .  

خدایا تو تنها سلطان هستی و ما برده و بنده و اسیر حکم تو   

بر ما رحم کن و ما را ببخش 

به ما مانند سلیمان حکمت بیاموز 

ما را از رنج احمقی نجات ده