نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
دوشنبه 12 دی‌ماه سال 1390

از حماقت تا حکمت

در نگاه من حماقت یعنی شرک و حکمت یعنی توحید . مثلا اگر کسی مقصر نباشد و او را مقصر بدانیم نوعی حماقت است . در توحید حداکثری انسان ها برده و بنده هستند نه اینکه بخواهند بلکه ذاتا اینگونه اند اما آدم های احمق خود را سرور و آقا می بینند و همچنین یا دیگر بندگان را سرور و آقا می پندارند .