نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
دوشنبه 10 مهر‌ماه سال 1391

خدا خواهی

بسم الله الرحمن الرحیم


ایاک نعبد و ایاک نستعین

فقط خدا را خواستن و فقط  از خدا خواستن


شرک بسیار مخفی است و مهم شرک خفی است زیرا قلب ها را مواخذه می کند و نه قالب ها را !


ما نیاز دائمی به خدا داریم و چون خدا را فراموش می کنیم نیاز دائمی به غیر خدا پیدا می کنیم. نیاز به هوا و آب و غذا و همسر و ماشین و خانه و .........

اگر واقعا به یاد خدا باشیم و بالاتر اینکه با خدا باشیم توحید واقعی و قلبی در ما محقق می شود . هوا و آب و غذا وسیله هستند تا زندگی و کلمه حیات و نام خدا را به ما منتقل کنند و و جان ، دائما تازه تازه از طرف خدا به ما می رسد و ما بی خبریم حتی به روایتی جسم ما هم نو به نو می رسد و ما در تصور ثابت بودن جسم و خود هستیم.

همسران و ماشین و خانه و کار و ... وسیله هستند تا رایحه ی الهی و لذت معنوی و مادی را به ما منتقل کنند و ما را نشئه و مست و سرخوش سازند .

انسان موحد در تمام وسایل و مادیات گوناگون یک روح مشترک الهی می بیند و دیدن این روح مشترک به انسان جاودانگی و امنیت و آرامش ابدی می بخشد و فراموشی خواسته و یا ناخواسته ی خدا ما را به عذاب مبتلا می کند و باز با توبه و تضرع دوباره نورانی می شویم و این چرخه ی روز و شب الهی و توحید و شرک و شیرینی و تلخی و جهنم و جنت و .... دائما تکرار می شود.


الهی ما را تسلیم کن و به ما تلاشی مقدس عطا کن تا از طغیان به تسلیم برسیم و دائما توبه کنیم و تضرع نماییم و با قلبمان تو را صدا بزنیم و نیاز خود را با تمام وجود و با آخرین درجه ی تضرع اعلام کنیم که خدایا ما فقیریم و تو غنی و از تو بخواهیم خودت را که در همه چیز هستی و همه چیز را به خاطر تو بخواهیم.