X
تبلیغات
زولا

نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
شنبه 20 آبان‌ماه سال 1391

مثبت اندیشی از منظر عرفانی(9)

9-مثبت اندیشی عرفانی ما را از احساس دروغین مالکیت، ریا و خود نمایی نجات می دهد. احساس مالکیت یکی از عوامل اصلی بیماری های روانی است ما و همه آنچه داریم حتی اعمال عینی ما متعلق به خدا است خداوند در قرآن بار ها تاکید می کند که همه چیز مال من است ما نه تنها مالک همه چیز نیستیم بلکه خودمان هم مالک داریم و مال خدا هستیم. خداوند به پیامبرش می فرماید: ای پیامبر تو نبودی که تیر انداختی بلکه ما بودیم. (( و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی))8/17 پیامبر (ص) نیت و قصد می کند و بس . خداوند نیت و قصد پاک را می خواهد و پاداش می دهد اما نیت و قصد بد را مجازات می کند. ما تنها صاحب نیت ها و تفکرات قلبی خود هستیم و خداوند تنها قلوب ما را مواخذه می کند هیچکس نمی تواند در عمل قسم و سوگند دروغ بخورد هر سوگند ظاهری خوب است زیرا فعل و عمل خداوند است و مورد مواخذه قرار نمی گیرد ولی نیت ها و محصولات قلبی مثبت و منفی، خوب و بد هستند. خداوند به صراحت در کتاب خود به این نکته اشاره می فرمایند (( لا یواخذکم الله بالغو فی ایمانکم و لکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم ))2/225   ما آنچه در درون سینه داریم در برون تحصیل می کنیم و به دست می آوریم (( و حصّل ما فی الصدور ))100/10  احساس مالکیت یک نوع دزدی از خداوند است فلذا وقتی می خواهند مال خدا را از ما بگیرند دچار آشفتگی و بحران می شویم و دیگران را دزد می خوانیم در صورتی که دزد واقعی ما هستیم. همه ما در زندگی روزمره می گوییم جسم من مال من، زن من، فرزند من،علم من و سلامتی من و ...  .برای اینکه هیچگاه به غم مبتلا نشویم قلبا باید همه را به خدا بدهیم. زیرا همه مال خداست حتی جسم ما . ما واقعا فقیر هستیم و آنچه داریم امانت است و آنچه هم میخواهیم باید از خداوند و تنها از او گدایی کنیم او و تنها او ثروتمند و غنی مطلق است (یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید ) 15:35

احساس فقر عارفانه موجب افتخار است (الفقر فخری ) حدیث نبوی

10 _ مثبت اندیشی عرفانی ، یک میوه بسیار شیرین و بی نظیر دارد و آن عفو و گذشت است . ما در سایه عرفان میفهمیم که همه موجودات بیرونی مامور الهی و جملگی پاک و بی عیب هستند . اگر ما را اذیت میکنند و آزار میدهند از طرف خداست (هوالطبیب ) تا دلهای ما شفا یابد و صیقلی شود . از این رو سرزنش کردن آنها احمقانه جلوه میکند . خصومت و دشمنی با آنها ، دشمنی با خدا محسوب میگردد . یاری کردن آنها یاری کردن خدا محسوب میشود و قرض دادن به آنها ، قرض دادن به خداست .(ان تنصروالله ینصرکم ) 47/7 (من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا ) 57/11

با این بینش همه کسانی که علی الظاهر به ما بدی کرده اند را بخشیده و از جمله خودمان را هم میبخشیم . وقتی دیگران را میبخشیم شب راحتر میخوابیم و این عکس العمل فوری خداوند است و او هم ما را میبخشد اگر دیگران را نبخشیم مجبوریم آنها را بد به حساب آوریم تنفر و کینه آنها را به دل بگیریم تنفر و کینه عفونت روح و روان است و تراوشات آن چرکی است که در روان ما به صورت بیخوابی ،ناراحتی اعصاب ، درد و سستی جلوه گر میشود . شیطان و به تعبیر امروزی جهل ، مادر همه بدیهاست . انسان جاهل بدبین و عیب جو میشود و چون عیبی در جهان خارج وجود ندارد هر غیبتی نوعی تهمت هم هست . کسی که دائما به عیوب دیگران چه در سطح شخصی و یا خانوادگی و یا اجتماعی توجه دارد و آنها را برای خود تحلیل میکند قطعا یک کارخانه  و مادر مولد در درون دارد که آن هم نفس جاهل است ( ما در بت ها بت نفس شماست ) مثنوی . یک انسان عارف ، قضاوت قلبی او درباره افراد پیرامون خود همیشه مثبت است . هر چند علی الظاهر منفی جلوه کند .

جهان بیرون جهان خدایی است همه موجودات خداوند را تسبیح میکنند و سجده مینمایند و خداوند همه را  زیبا و نیکو خلق کرده است .( تسبح له السماوات والارض و من فیهن )17/44 (و لله یسجد من فی السماوات والارض ) 13/15

(الذی احسن کل شی خلقه ) 32/7 جهان بیرون آینه الهی است و موجودات این آینه ، مخلوقات او هستند .وظیفه دارند مانند آینه برای ما عمل کنند یعنی در جهان وآینه سرتاسری عالم ، زشتی ها و زیبائیهای درون خود را میبینیم. آنچه دزر آینه جهان است نشانه ، علامت و سمبل است اصل آنها در درون ماست .

هر که را آینه باشد پیش رو                         زشت و خوب خویش را بیند در او

                                                                                                                                       مثنوی

نادانی است اگر ما در آینه سیاهی دیدیم نفرت و کینه آینه را به دل بگیریم و گله و شکایت کنیم که چرا سیاهی و پلیدی ما را آشکار کرده است . انسانهای ستیزه گر ، بد خلق و کینه ای ، بیمار هستند فرافکنی جاهلانه دارند .عیب های خیالی خود را به آئینه و موجودات درون آن نسبت میدهند .

مثبت اندیشی عرفانی درختی پاک است . میوه های آن بسیار شیرین و بی نهایت است . اما منفی نگری شیطانی درختی ناپاک است . میوه های آن بسیار تلخ و بی شمار است . فقط تعداد محدودی از ثمرات عقل و جهل را برشمردیم و این بحث ها محصول حدیث نورانی عقل و جهل است که از امام جعفر صادق (ع ) در کتاب شریف اصول کافی نقل شده است .