نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
یکشنبه 20 اسفند‌ماه سال 1391

تفسیر سوره علق در بستر تاریخی


 نکونام جعفر      

در این مقاله سعی شده است، با نشان دادن قرائن و شواهد تاریخی و با تکیه بر قواعد زبان شناسی، تفسیر یکپارچه و روشنی از سوره علق به دست داده شود، نزول سوره علق به طور دفعی بوده و در زمانی نازل شده است که مدتی از بعثت پیامبر اسلام (ص) گذشته و سراسر سوره ناظر به مزاحمت ابوجهل، رئیس مکیان، نسبت به نمازگزاردن رسول خدا در کنار خانه کعبه در اوایل بعثت بوده است. خداوند در این سوره ضمن فرمان دادن به پیامبر(ص) به ادامه برگزاری نماز در مسجد الحرام، ابوجهل را تهدید می کند که اگر از مزاحمتش باز نایستد، او را عذاب خواهد کرد.

منبع : http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_PDF/5161382740103.pdf