نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
سه‌شنبه 20 فروردین‌ماه سال 1392

نماز خوف در قرآن

ملکیان روح اله

مقاله پیش رو بر محور تفسیر آیات 101 تا 103 سوره نساء که در مورد نماز خوف است، تحریر شده است.

در مقاله ضمن بررسی آیات مزبور و تشریع کیفیت نماز خوف، بیان شده  که این آیات بر خلاف نظر برخی از مفسران در غزوه ذات الرقاع یا بعضی از غزوات دیگر نازل نشده، بلکه در سفر پیامبر (ص) بسوی حدیبیه برای انجام اعمال حج نازل گردیده است؛ همچنین نماز خوف پیامبر (ص) در این سفر، کامل و تام بوده و نماز اقتدا کنندگان، یک رکعتی بوده است.

 منبع : http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/37713885906.pdf