نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
یکشنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1392

پژوهشی پیرامون حد سفر شرعی


 عبدالهی عبدالکریم

   مقاله حاضر، مشتمل بر بیان حد مسافت شرعی با استناد به مفهوم لغوی سفر، مفاد روایات و دیدگاه برخی از فقیهان است مبنی بر این که ملاک و میزان در تحقق مسافت موجب قصر نماز در سفر شرعی، پیمودن حداقل یک روزه راه معمولی با وسایل عمومی است به گونه ای که موجب مشقت و خستگی شخص مسافر شود تا از باب تخفیف و تسهیل، نماز را کوتاه بگزارد

منبع : http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/55213877905.pdf