X
تبلیغات
زولا

نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
چهارشنبه 12 تیر‌ماه سال 1392

مشکلات و موانع انجام فریضه نماز در بیماران بستری بیمارستان نکویی قم، سال 1388

مشکلات و موانع انجام فریضه نماز در بیماران بستری بیمارستان نکویی قم، سال 1388

 

خانصنمی شعبانعلی,احمری طهران هدی*,عابدینی زهرا,تبرایی یاسر,رزاقی معصومه

 زمینه و هدف: نماز عملکردی معنوی و بهترین وسیله برای تقرب به‌ سوی خدا است. اگر‌ چه در خصوص ارتباط بین نماز و سلامتی در مطالعات مطالب بسیاری بیان شده‌ است، اما هنوز درباره انجام نماز و مشکلاتی که بیماران در اقامه آن در بیمارستان ‌ها با آن مواجه‌ اند، تحقیقات بسیار اندکی وجود دارد. لذا بررسی حاضر با هدف تعیین مشکلات و موانع انجام نماز در بیماران بستری بیمارستان نکویی شهر قم در سال 1388 صورت گرفت.

روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی - مقطعی است که با استفاده از پرسشنامه دو قسمتی در بخش‌ های مختلف بیمارستان نکویی شهر قم انجام شد..

نتیجه ‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد بیماران بستری در بیمارستان برای ادای نماز با مشکلاتی مواجه می ‌باشند. لذا پیشنهاد می‌ گردد مسوولین مربوطه با تدبیر یکسری اقدامات جدی در جهت رفع مشکلات و موانع اقامه نماز برنامه ‌ریزی نمایند

 

منبع : http://www.sid.ir/Fa/VEWSSID/J_pdf/499139003v05.pdf