X
تبلیغات
زولا

نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
یکشنبه 24 شهریور‌ماه سال 1392

تاثیر سجده در سرعت گردش خون مغزی

 

قربانی عباس,موسوی سیدعلی

 

هر مسلمان در هنگام انجام فریضه عبادی و مهم نماز، وضعیت های ایستاده، نشسته، را در رکوع و سجده انجام می دهد که این حرکات در هنگام ادای نماز، نشانه های تسلیم و نزدیکی به درگاه خداوند متعال می باشد ، سجده سبب افزایش سرعت گردش خون مغز گردد که هدف از این مطالعه، تعیین سرعت گردش خون عروق داخل مغز، از طریق سونوگرافی داپلر ترانس کرانیال می باشد.

این مطالعه مداخله ای، بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شاغل در مرکز پزشکی الزهرا انجام و از آن ها ، سرعت گردش خون مغزی 42 دانشجو (22 مرد و 20 زن) در وضعیت های نشسته و سجده، به ترتیب 36.55 و 41 سانتی متر در ثانیه به دست آمد که 12% افزایش سرعت، ملاحظه گردید.

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که در افراد سالم، سجده سبب افزایش سرعت گردش خون عروق مغز می شده و حدس زده می شود این مساله در افراد مسن و بیماران با استروک، جنبه درمانی نیز داشته باشد که جهت اثبات این نظریه، مطالعات دقیق و کامل تری پیشنهاد می گردد.

منبع :

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6561386v2508.pdf