نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
جمعه 15 مهر‌ماه سال 1390

عبادت

و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون 

 

مغز عبادت دعاست و خداوند ما را خلق کرده که دعا کنیم و دعا و درخواست کردن کار فقرا و ندارهاست و انسان وقتی می خواهد گدایی کند به ذلت می افتد و خوار می شود و واقعا کار ما در عالم گدایی است و بهترین و تنها شغل ما گدایی است