نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
یکشنبه 17 مهر‌ماه سال 1390

نماز خواندن

راستش نماز نمی خونم نه اینکه نخوام نمی تونم بخونم چون تو مرامم دوگانگی نیست (والبته هست!) زیرا دل را عزیز می شمارم هر چند بیمار است  

اما صبح خمار و سردم و ذکر خدا گرمم می کنه از ستایش گرفته تا نیایش  

هر روز پناه می برم به خدا اعوذ بالله من همزات الشیاطین و اعوذ بالله ان یحضرون و اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس و ... من شر حاسد اذا حسد 

یه دعای رفع خطر که بدجوری کمکم می کنه زیرا همیشه یک ترس کوچک همراهم هست ترس از شیاطین جنی و انسی 

و بالاخره دعا و ذکر ایاک نعبد و ایاک نستعین 

 

البته نماز خوندن را دوست دارم اما نمیشه و نماز دروغکی هم که نفاقه و شکافه و بیماری زاست