نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
دوشنبه 18 مهر‌ماه سال 1390

دو حقوق

من از سیستم دولتی حقوق می گیرم و در سیستم خصوصی هم کار می کنم و دو حقوق دارم اگه یکی قطع شد نگرانی نیست زیرا حقوق دیگر باز جریان دارد 

دو زندگی 

انسان هم دو زندگی دارد و از یکی غافل است و مرگ قطع یک زندگی است و زندگی دوم جریان دارد اگه انسان بتواند الان زندگی دیگر را تجربه کند دیگر معتاد این زندگی نمی شود. 

 

من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینه حیوه طیبه 

 

هر کس به صلح درونی برسد یک زندگی پاک را تجربه می کند زندگی که در آن مرگ و بیماری و جنگ و همه ی امور منفی تغییر ماهیت داده و مثبت می شوند .