نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
چهارشنبه 20 مهر‌ماه سال 1390

متهم اصلی (2)

 

در دیدگاه وحدت گرایانه متهم یا خداست و یا نفس و بقیه هیچ کاره اند .  

 

در یک آیه می گوید خداست که با ما بدی می رساند و درست هم هست زیرا یکی از نام های خدا ضار است یعنی تمام بدی ها از ناحیه ی خداست همانگونه که تمام خوبی ها از ناحیه ی اوست (قُلْ کُلًّ مِّنْ عِندِ اللّهِ  ) نساء 78 

 

اما در آیه ی بعد می گوید خوبی ها از خداست و بدی ها از نفس است   

 مَّا أَصَابَکَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَکَ مِن سَیِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِکَ (نساء 79)   

آیا این تضاد است؟؟؟ 

نفس همان جهل است و جهل هم وجود دارد و اما وجودی وهمی . فکر است . 

انسان وقتی فکر می کند چه بخواهد و چه نخواهد در دام دوگانگی خیر و شر و یا بدی و خوبی می افتد و وقتی فکر نباشد فضای وجود یکدست می شود و حتی شاید بگوییم ناگفتنی است. 

 

قضاوت از بین می رود . 

 

هر چی بدی است از ناحیه ی نفس است و لذا برای از بین بردن بدی ها باید نفس از بین برود . نفس هم وقتی محو می شود که عقل ظاهر شود مانند خورشید که نورهای ضعیف زمینی را محو می کند و در تاریکی آن نورها قد علم می کنند. 

 

_________________________ 

 

دو روز است که اسیر نفسم شده بودم و بدجوری حالم خراب بود و با نوشتن سعی می کنم خودم را از دام بدبینی نجات دهم . با بهزیستی درگیری ذهنی  داشتم ولی خداوند می گوید حال تو را نفس نادانت خراب کرده و نه بهزیستی و نه همسر و نه همکار و نه هیچ چیز دیگر. 

 

دشمن اصلی خودتی خودتی خودتی 

امانه خودت هم مقصر نیستی و خودت را هم ببخش زیرا نفس یک خود نما ست و نه خود واقعی. 

 

شاد باش به فضل الهی  

حتی شاد شو از غم !!!!!