نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
چهارشنبه 20 مهر‌ماه سال 1390

متهم اصلی (4)

یک جوان غیرتی هر چند وقت یک نفر را به جرم رابطه  با  مادرش می کشت تا اینکه بعد از مدتی به فکر فرورفت و دید که یک آدم کش شده است و این روند قتل های زنجیره ای قطع نمی شود و فکری به نظرش رسید و رفت مادرش را  کشت و متهم اصلی را کشت. 

 

__________ 

مادر بت ها بت نفس است. 

 

اگر نفس را بکشیم دشمنی و جنگ تمام می شود و درون ما صلح برقرار می شود.