نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
چهارشنبه 11 آبان‌ماه سال 1390

اینترنت معنوی

دنیا یک جهان مجازی است مانند اینترنت . جسم ها ناپیدا و جان ها پیدا!!!!!!! 

 

ارتباط ما نوعی تله پاتی است و غیر مستقیم. 

ما در خانه ی خود هستیم اما خانه ای که تمام آن صفحه ی نمایش سه بعدی و یا چهار بعدی و...است. 

ما در مغز خود هستیم و جهانی بسیار بزرگ در مغزی یک کیلویی جای گرفته است . مغز ما با نیروی برق روشن است برقی که توسط سلول های مغزی منتقل می شود و احساسات را ایجاد می کند. 

لذا به تعداد انسان ها دنیا داریم و شاید به تعداد تمام حیوانات و شاید هم به تعداد همه ی موجودات  

 همه چیز محو می شود مگر یک صورت نو شونده و جریانی مانند رودخانه ی جاری .  

جهان روان است جان است و دم به دم نو می شود اما ما در خواب ......