نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
سه‌شنبه 1 آذر‌ماه سال 1390

سراب آینده

انسان خوشبختی را در آینده جستجو می کند و از موقعیت حال راضی نیست نه از نظر شخصی ، یا خانوادگی و یا سیاسی و اجتماعی و...... 

 

به نظر من بد نیست اما بد می شود اگر از حال خود لذت نبریم. و حال خود را جهنم بپنداریم. در این صورت آینده ی ما هم جهنمی می شود بدتر از حال. 

 

آینده نگری خوب است گذشته نگری هم خوب است به شرطی که حال نگر هم باشیم . 

حال نگر یعنی چه ؟؟؟ 

بر اساس این تئوری الان همه چیز okay هست باید لذت ببریم حال بهشت است و اهل حال بهشتیان !! 

اگر اهل حال بودیم آینده هم برای ما حال می شود و گذشته هم . 

چگونه اهل حال باشیم . ؟؟؟؟؟ 

از جنبه ی سیاسی ؟؟؟؟ 

مثلا از حکومت فعلی راضی باشیم و لذت ببریم. یکی از معضلات امروز این است که مردم حکومت ها را ساقط می کنند اما از روی نادانی و حکومتی بدتر و بدبختی بیشتر نصیبشان می شود.  

از روی کینه و نفرت عمل می کنند و این کینه اصل دوزخ است.  

 

از جنبه ی خانوادگی ؟؟؟؟ 

به طلاق فکر نکنیم همین زندگی را دوست داشته باشیم و با بدترین همسر هم لذت ببریم. 

 

از جنبه ی شخصی؟؟؟ 

همین که هستیم را دوست داشته باشیم با همه ی نقص هایش و لذت ببریم.  

 

 

اما من یک شورشی هستم !!!!!!!! چگونه ؟؟؟ 

شورش و انقلاب بر علیه شورش و انقلاب !!!!!!!! 

 

never fight with the visible 

 

هرگز با دیدنی ها جنگ  نکن  . دشمن موجودی موهوم است و دیدنی نیست مانند شیطان موهوم.  

 

دشمن ما کیست؟؟؟ 

غفلت   

سلاح ما آگاهی است آگاهی آتش است که افکار تاریک ما را می سوزاند. 

نماز ما آگاهی است که افکار مثبت تولید می کند و به تبع آن همه ی دیدنی ها مثبت می شود  زیرا دنیا ی مادی دنباله ی افکار ماست .