نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
چهارشنبه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1391

رحمان و رحیم

بسم الله الرحمن الرحیم 

اولا ببینیم از نظر لغتی معنای آن چیست؟ 

 

رحمن صیغه مبالغه است و دلالت بر کثرت رحمت دارد و چون رحمت خداوند در دنیا شامل حال تمام موجودات و تمام انسان ها چه مؤمن و چه کافر می شود او را رحمن می خوانیم. 

رحیم نیز همانند رحمن از ریشه رحمت گرفته شده است اما تفاوتش با رحمن در اینجاست که رحیم صفت مشبهه است و دلالت بر ثبوت و دوام دارد لذا به کسی اطلاق میشود که دارای رحمت دائم و همیشگی باشد. 

منبع:http://p-asiyeh.blogfa.com/post-80.aspx 

 رحمان و رحیم یعنی رحمت او همگانی و همیشگی است

فرق مومن و ملحد در چیست؟ 

 

رحمان را هر دو درک می کنند یعنی هم مومن و هم ملحد رحمت خدا را درک میکنند هوا و غذا و ماشین و باغ و همسر و بچه و .... هر دو ممکن است داشته باشند . 

اما رحیم را هر دو درک نمی کنند رحمت خدا همیشگی است اما مشرک و ملحد انکار می کند چگونه؟؟ با نق زدن و غصه و اضطراب و دلهره و آشفتگی و عصبانیت و خشم و ....زیرا انسان وقتی احساس بدی دارد که غضب خدا را درک میکند و نه رحمت او . 

مومن درجه یک دائم الشکر و دائم الخوش است زیرا در همه چیز رحمت را می بیند تسلیم و راضی به اراده ی خداست خداوند را وکیل گرفته و اراده ی او را اراده ی خود می داند و علم او را بر جهل خود ترجیح می دهد .