نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
شنبه 21 مرداد‌ماه سال 1391

هوای نفس

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

هوای نفس خوب است و یا بد؟؟ 

هر چه خدا آفریده خیر است و هوای نفس هم خیر است اما بشر طی که مغلوب آن نشویم چگونه؟؟ 

 

هوای نفس اگر در انسان پیروز شود انسان را می کشد و یک جنازه متحرک می ماند و یک انسانی که در خواب راه می رود ظاهرا می بیند اما نمی بیند و می شنود اما نمی شنود زیرا در خواب است . 

 

اما هوای نفس اگر تبدیل به دعا شود خوب است و یک راه ارتباطی مداوم با خداوند برقرار می شود و در این راه هدف اصلی ارتباط است و نه راه ارتباطی یعنی دعا و خواسته های نفس.  

 

در هر صورت هر چیز به ظاهر منفی را می توان به مدد عقل مثبت کرد و می بینیم که پیامبران هم اهل خواسته های دنیوی بودند و لی خواسته های اخروی غالب بوده است ولذا مغلوب نفس نمی شدند زن و فرزند می خواستند اما نور چشم آن ها  نماز و عبادت بوده است. 

 

خدایا به ما نعمت هدایت عطا بفرما  هدایت به راه راست که عبادت توست و جزئی مهم از عبادت دعاست دعای خاضعانه و همراه با امید و هراس .