نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
دوشنبه 6 شهریور‌ماه سال 1391

دعا نخستین عمل

دعا نخستین کاری است که باید انجام شود نه آخرین کار 

حقیقت شگفت انگیز دعا کردن آن است که چنانچه به هنگام نیاز به جای آخرین کار ، نخستین کارتان دعا کردن باشد ، به شما نشان داده می شود که نیازتان را چگونه برطرف کنید ؛ حال آنکه با اتکا صرف به خود چنانچه از دعا کردن در مرحله نخست چشم بپوشید ، ممکن است کارهای زیادی را انجام دهید و هنوز هم آن نیاز وجود داشته باشد .

دعا موثرترین چیزی است که در دنیا وجود دارد . به جای آخرین کار نخستین کارتان دعا کردن باشد .

بسیاری افراد در قدرت دعاهای شان تردید دارند ، بنابراین می پندارند که تنها به هنگام ضرورت باید دعا کرد ، دعایی از سر یاس و نومیدی . آنها فکر می کنند که دعا کردن تنها به هنگام فوریت هاست ، حال آنکه اگر مردم بیشتر دعا کنند ، فوریت های کم تری پیش خواهد آمد و در صورت بروز نیز به خوبی تمام خواهد شد .

زمانی فرد شکاکی مصرانه می گفت که به قدرت دعا اعتقاد ندارد . وقتی از او پرسیدند آیا هیچگاه دعا کرده ای پاسخ داد ، "یکبار و آن وقتی بود که در جنگل انبوهی گم شده بودم و نمی توانستم راه خروج را پیدا کنم . من چندین روز آنجا مانده بودم و کم کم درد گرسنگی به من هجوم آورده بود . در آن هنگام در کمال ضعف و ناتوانی دعا کردم .

آنگاه دوستش فریاد زد : پس خدا دعایت را برآورده کرد چون در غیر این صورت اینجا نبودی .

او معترضانه پاسخ داد : اینطور نیست ! خداوند به دعای من پاسخ نداد . چون بلافاصله دوتن شکارچی پیش من آمدند و راه خروج را از جنگل نشانم دادند !!!

این مرد نفهمیده بود که دعایش اجابت شده و آن شکارچی ها نیرویی زمینی بودند که کار خداوند به دستشان انجام گرفته بود . با این وجود دعای او لحظه ای قدرت خداوندی را در درون و پیرامونش احساس کرد و بدین سان با این قدرت تماس یافته و آن را آزاد کرده بود تا نتایج را به سویش آورد .  

 

منبع:http://bidari-roohani.blogfa.com/