نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
یکشنبه 5 آذر‌ماه سال 1391

مثبت نگری در سطح خانواده(4)

3- افراد خانواده ای که به مثبت اندیشی عرفانی ایمان دارند کمتر یکدیگر را سرزنش می کنند واقعیت های تلخ را قبول می کنند و حق می دانند و سپس با تغییر و تصحیح افکار میوه تلخ را شیرین می کنند و وقایع آینده را با نگرش مثبت به سمت مطلوب و دلخواه تغییر می دهند .میل به سرزنش دیگران تمایل خطرناک و بیماری وحشتناکی است فردی که عیب دیگران را می گوید قطعا و بدون شک حداقل در همان لحظه خودش هم آن عیب را پیدا می کند. از این رو حتما باید خودش را هم سرزنش کند و سپس به سوی نگرش مثبت برگردد. انسان عاقل با اکراه قلبی و تنها براساس وظیفه نهی از منکر می کند .

4- یکی از راههای اصلی دفع تنش و اضطراب ارضای به موقع و صحیح غرایز جنسی است. در مثبت نگری عرفانی ، اندک اندک شهوت به عشق تبدیل می شود . شهوت از نادانی و عشق از دانایی است . عشق شهوت را از بین نمی برد بلکه آن را متعالی می کند همه انسانها و موجودات به یکدیگر وابسته هستند و ناخوداگاه به هم عشق می ورزند .زیرا همه اجزای یک تن واحد هستند.

                      بنی آدم اعضای یکدیگرند                    که در آفرینش زیک گوهرند  

همه انسانها و موجودات پاره ای از جسم و جان ما هستند همه ما جزء یک خانواده هستیم و تنها سرپرست ما خداست . همه ما خواهر و برادر هستیم . غریبه ای در جهان وجود ندارد همه خودی هستند. یک "من" بیشتر وجود ندارد که آن "ما " ست. من و تو و او یک چیز بیشتر نیست و آن یک چیز همه چیز است ." من و ما و تو و او هست یک چیز " گلشن راز

عشق بدیها را خوب می کند بی تفاوتی و سنگدلی به ما خوب و بد می دهد. تنفر ، خوبی ها را بد می کند " عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست " سعدی