X
تبلیغات
زولا

نماز

هدف خلقت و هدف دین ،نماز و یاد خداست
پنج‌شنبه 19 بهمن‌ماه سال 1391

بررسی نظرات مدیران و کارشناسان نهادهای فرهنگی دانشگاه در مورد نق

بهار و تابستان 1380


بررسی نظرات مدیران و کارشناسان نهادهای فرهنگی دانشگاه در مورد نقش مدیران و این نهادها در اقامه نماز در دانشگاه


این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی و از نوع کاربردی می باشد که به منظور بررسی نظرات مدیران و کارشناسان نهادهای فرهنگی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شهرستان گناباد در مورد نقش مدیران و این نهادها در اقامه نماز در دانشگاههای این شهرستان انجام گرفته است.


جهت جمع آوری اطلاعات اولیه و نظرات مدیران و نهادهای مذکور در مورد اقامه نماز، پرسشنامه ای که حاوی محل درج اطلاعات مردم شناسی و سوالاتی مبنی بر چگونگی نظرات افراد و مدیران این نهادها بود، تکمیل شد و سپس پرسشنامه ها به صورت حضوری به روسای دانشگاهها، مدیران واحدهای دانشگاهی، مدیران و کارشناسان فرهنگی به صورت سرشماری ارایه گردید

 نتایج این مطالعه حاکی از برگزاری نماز در دانشگاههاست که وضعیت برگزاری نماز جماعت را در حد پایین تری نسبت به نماز به طور کل در دانشگاهها نشان می دهد. در پایان افراد شرکت کننده پیشنهادهایی را مبنی بر تقویت، بهبود و تشویق افراد در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شهرستان گناباد که شایسته این چنین محیطی در کشور اسلامی است. ارایه می دهند که این پیشنهادها می تواند، بستر اقامه و برپایی نماز را بیش از پیش فراهم سازد. 65.3% افراد برپایی و اقامه نماز در دانشگاه را به طور کل در حد خوب به بالا می دانند

منبع :www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=42854&varStr=8;عطاردی بیمرغی علیرضا,چمنزاری حمید;ا ق دانش;بهار و تابستان 1380;7;1;59;68